"De liedjes zijn altijd onbedoeld en onvoorbereid, spontaan opgekomen.
Meestal eerst de melodie, maar soms ook al direct, met flarden tekst.
Altijd als onbewuste reactie op iets wat gebeurt en wat me raakt."
Jan de Wit.noten op schrift

 


 

 

 

 

VERLIEFD ZIJN

In jouw armen

Verliefd zie ik jou

Nooit meer alleen

Dromen

Wat is ze mooi

 

SAMENLEVEN

Zweefvlieger

Alleen met jou

Als ik je zie

Weer gelukkig zijn

Wie zou er op jou lijken

Liefdevol


RELATIES

Heb je mij lief

Haar eigen weg

Samen kan ik doorgaan

Kreukels

Die tijd


VERLIES

Samen zijn

Chérie ik ga

Vaar met mij

Ik roep jouw naam

 

SCHEIDEN

Want als vader

Scheiden


 

de witten logo

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en / of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige andere wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Om meer informatie aan te vragen ga naar CONTACT of naar The White Label.
Tekst en Muziek: J.L. de Wit

 

 

 

Home | Nieuws | Tekst & Muziek | Media | Agenda | Contact